Soudal Window System

Soudal Window System

Een goed raam slecht geïnstalleerd is een slecht raam!

 

Soudal

Luchtdichtheid

Het mag duidelijk zijn dat het stilaan zeer moeilijk wordt om de EPB-eisen te halen zonder aandacht te schenken aan luchtdichtheid. En dat is maar logisch ook, ongecontroleerde ventilatieverliezen zorgen immers voor heel wat warmteverlies, tocht, verslechte akoestiek en vochtproblemen. Een goede luchtdichtheid en een kwalitatieve gebouwschil gaan hand in hand. Bovendien blijft een goede V-50 waarde (m³/h per vierkante meter gebouwschil) één van de meest economische manieren om het E-peil te verlagen. De website van het VEA vermeldt daarover het volgende: “Beperkte investering met grote impact op het E-peil: aandacht voor luchtdichtheid bij de bouw van een woning (bv. lekdebiet van 2 à 3 m³ per uur per m²) kan ervoor zorgen dat het E-peil met 5 tot 15 E-peilpunten daalt. Dat wordt gemeten via een luchtdichtheidstest. Als er geen test plaatsvindt, wordt uitgegaan van een minder goede luchtdichtheid van 12 m³ per uur per m². Ook de netto-energiebehoefte daalt aanzienlijk.” Ook deze luchtdichtheidstest is gereglementeerd en de werkwijze vastgelegd in de Europese norm EN13829 (methode A of B). In Vlaanderen dient methode A gevolgd te worden. Momenteel wordt met stakeholders overleg gepleegd over een kwaliteitskader voor testers. Raamaansluitingen zijn cruciaal, matige uitvoeringen maken naar schatting 15% uit van de totale luchtverliezen in een gemiddelde vrijstaande woning. SWS kan dus in belangrijke mate bijdragen aan een goede luchtdichtheid.

Soudal Window System

Soudal Window System

Soudal is reeds jaren gekend als gerenommeerd fabrikant van kwaliteitsproducten voor de bouw, en dit inzake isolatie en afdichting. Vele van deze producten zijn afzonderlijk gecertificeerd en worden al succesvol ingezet voor het installeren van ramen en deuren. Soudal bundelde al zijn know-how inzake raamaansluitingen, en dit samenwerking met verschillende installateurs, bouwpromotoren en architecten. Soudal Window System, een professioneel venster-‘aansluitsysteem’. SWS combineert op slimme wijze doorontwikkelde versies van meerdere gekende producten die de afdichting verzorgen tussen schrijnwerk en metselwerk.

De optimale afdichting van de vensteraansluitvoegen gebeurt op 3 niveaus:

een goede luchtdichtheid aan de binnenzijde, thermische en akoestische isolatie in het midden en een uitmuntende bescherming tegen allerlei weersinvloeden aan de buitenzijde. Conform EnEV, DIN 4108-7 en de richtlijnen voor een RAL-montage. In nieuwbouw gaat het om een voeg van ± 2 cm (zie ook Technische Voorlichting 214 van het WTCB), maar het systeem is uiteraard ook bruikbaar voor renovatie én voor alle types schrijnwerk: alu, hout en PVC. SWS biedt ook oplossingen voor passiefbouw (massief-passief ).

Soudal Window System

Met de vele gecertificeerde producten en bij gevolg van hun gegarandeerde constante hoge kwaliteit, ligt de kracht van het Soudal Window System in z’n diversiteit. Het assortiment bestaat uit verschillende producten (afdichtmiddelen, PUschuimen, zwelbanden, folies, zelfklevende tapes en vloeibare membranen), die allen perfect met elkaar gecombineerd kunnen worden. Er is altijd een perfect passende SWS-oplossing, ongeacht de bouw- of installatiemethode, zowel voor nieuwbouwwoningen als voor renovaties en zelfs wanneer “passief” de standaard is. Het systeem is uiteraard ook compatibel met alle soorten buitenschrijnwerk: aluminium, hout, PVC en een combinatie hiervan.

 

www.soudalluchtdicht.be

 

Een goed raam slecht geïnstalleerd is een slecht raam!

Volgens de EPB-richtlijn zijn alle bouwknopen belangrijk, raamverbindingen dus ook. Waarom ultra-isolerende wanden, raamprofielen en beglazing gebruiken, als warmte en energie verloren gaan via de koudebruggen of luchtlekken tussen deze elementen?

 

DE AFDICHTING VAN VENSTERAANSLUITVOEGEN GEBEURT OP 3 NIVEAUS

Bescherming tegen de weersinvloeden:

• Slagregendichtheid: zorgt er aan de buitenzijde voor dat er geen water de gebouwschil kan binnendringen
• Dampopen: hierdoor kan het eventuele aanwezige vocht in de gebouwschil naar buiten verdampen
• Luchtdichtheid: beperkt de verplaatsing van lucht doorheen de gebouwschil veroorzaakt door atmosferische druk van buitenaf (wind)

Isolatie:

• Akoestisch: vermijd dat storende geluiden en vibraties van constructieve elementen door de gebouwschil door geraken
• Thermisch: beperkt de warmte-uitwisseling en minimaliseert zo het energieverbruik dat nodig is om een bepaalde temperatuur te behouden

Barrière tussen het binnen- en buitenklimaat:

• Luchtdichtheid: beperkt de verplaatsing van lucht doorheen de gebouwschil veroorzaakt door atmosferische druk van binnenuit
• Dampdichtheid: zorgt er aan de binnenzijde voor dat het aanwezige vocht de gebouwschil niet kan binnendringen

 

Soudal luchtdicht bouwen

Klik op foto voor technische informatie

 


 

Lees onze folder over luchtdicht bouwen

soudal window system

Klik op folder om te openen 

soudal

bedrijfspagina

  

[widgets_on_pages id=”Soudal”]

Wat is luchtdicht bouwen?

LUCHTDICHT BOUWEN

Luchtdicht bouwen voorkomt ongecontroleerde en ongewenste luchtstromen die binnendringen door (infiltreren) of ontsnappen uit (exfiltreren) ongewenste openingen, naden en kieren in de bouwschil (= scheiding tussen de binnen- en buitenzijde van een woning). Een luchtdichte bouwschil houdt de verwarmde (of gekoelde) binnenlucht binnen en de koude (of warme) buitenlucht buiten. Het beperkt de ongecontroleerde ventilatie door luchtlekken, die leiden tot warmte- en energieverliezen, slechte akoestiek, condensatie en vochtproblemen. Luchtdichtheid gaat dus hand in hand met een hoogwaardige bouwschil en garandeert een optimaal, comfortabel en gezond binnenklimaat.

 

 

 “WIE ENERGIEZUINIG WIL BOUWEN, MOET LUCHTDICHT BOUWEN.”

Luchtdicht bouwen is een gemakkelijke, goedkope en efficiënte manier om warmte- en energieverliezen van een gebouw te reduceren, én dit tot maar liefst 30%. Het verhoogt de energie-efficiëntie van een gebouw en is dus essentieel voor het behalen van de alsmaar strengere EPB (EnergiePrestatie en binnenklimaat)-eisen en BEN-eisen, dit voor zowel nieuwbouw als renovaties. Bovendien draagt het in belangrijke mate bij aan een verlaging van het E-, S- en K-peil.

 

S-peil, K-peil, E-peil

 

Voordelen van luchtdicht bouwen

Luchtdicht bouwen verzekert een absoluut minimum aan ongecontroleerde en ongewenste luchtstromen, dit is gekoppeld aan heel wat voordelen voor de eindgebruiker/inwonende:

  • Lager energieverbruik (Lager E-peil en EPC-waarde)
  • Lage energierekening (minder stookkosten voor verwarming en/of koeling)
  • Effectieve thermische isolatie (geen tocht gevoel, temperatuur blijft op peil)
  • Betere akoestiek (geen geluidshinder)
  • Comfortabel binnenklimaat
  • Gezonde binnenluchtkwaliteit (gecontroleerde ventilatie)
  • Vermijdt condensatieschade en schimmelproblemen die kunnen leiden tot permanente bouwschade (betere waterdichtheid)
  • Verhoogt de brandveiligheid
  • Stopt het binnendringen van stof, vervuilde lucht en vieze geuren
  •  

LUCHTDICHTHEID, ISOLATIE EN VENTILATIE

 

 

EEN ONAFSCHEIDELIJK TRIO: LUCHTDICHTHEID, ISOLATIE EN VENTILATIE

Luchtdicht bouwen is een essentieel onderdeel van energiezuinig bouwen en is onlosmakelijk verbonden met isolatie en ventilatie. Als een bouwschil niet luchtdicht is, zullen de aangebrachte isolatielagen en ventilatiesystemen niet optimaal presteren.

“Zonder luchtdichtheid heeft isoleren en ventileren geen zin!”

Een dikke thermische isolatie is essentieel om warmteverliezen te beperken en verhoogt het thermisch en akoestisch comfort van een woning. Als een woning (bouwschil) niet luchtdicht is ontstaan er luchtlekken (koudebruggen), hierdoor ontsnapt warme (of koude) binnenlucht en dringt koude (of warme) buitenlucht binnen. Het vocht uit de luchtstromen kan ook vast komen te zitten in de isolatielaag, wat zorgt voor condensatie en schimmelproblemen. Daarnaast moet elk gebouw voorzien worden van een goed functionerend ventilatiesysteem. Dit is enkel mogelijk in een goed geïsoleerd en luchtdicht gebouw. (Een luchtdichte bouwschil voorkomt ongewenste luchtstromingen, wat leidt tot een gecontroleerde ventilatie.) Zonder luchtdichtheid kan niet efficiënt geventileerd worden, wat resulteert in een onzuivere luchtverversing en een ongezonde binnenluchtkwaliteit.

 

Soudal

 

LUCHTDICHT BOUWEN MET SOUDATIGHT!

Soudatight LQ (verborstelbaar) en Soudatight SP (uitspuitbaar) zijn vloeibare membranen die de ondergrond perfect volgen. Na droging vormen ze een langdurig, elastisch en luchtdicht membraan langsheen de hele bouwschil. Beide producten zijn Passive House Institute (PHI) gecertificeerd, wat wil zeggen dat ze gebruikt kunnen worden voor projecten met extreem hoge energie- en luchtdichtheidseisen.

 

Soudatight luchtdicht wonen soudal Soudatight Hybrid soudal luchtdicht bouwen

  

soudal

bedrijfspagina

 

  

[widgets_on_pages id=”Soudal”]