Isolerende beglazing en g-factor

Beglazing: Waarschijnlijk het belangrijkste bouwelement van je woning.

Glas kan veel meer functies vervullen dan alleen de warmte binnen en de koude buiten houden en licht doorlaten.
Het kan ook zonwering, inbraakvertraging, geluidswering hebben


DE ZONNETOETREDINGSFACTOR OF ZTA

De g-waarde of de zonnetoetredingsfactor (ZTA) speelt een belangrijke rol bij woningen die last hebben van oververhitting. De g-waarde van het glas is de verhouding tussen de invallende zonnestraling en de binnenkomende zonnestraling. Hoe lager de g-waarde, hoe minder zonnestralen er dus in de woning komen.

Zonnetoetredingsfactor = g-waarde

In de EPB-verslaggeving wordt rekening gehouden met de zonnewinsten, deze kunnen ervoor zorgen dat de woning oververhit. Dit heeft een nadelige invloed op het E-peil omdat men rekening houdt met eventuele koeling. Hoe hoger de oververhitting, hoe groter de kans dat er gekoeld zal worden. Deze eventuele koeling – meestal in de vorm van een airco – zorgt voor vrij veel elektriciteitsverbruik. Het is net dit verbruik dat zorgt voor een verhoging van het E-peil (het E-peil is een maat voor de energieprestatie van de woning). Het heeft geen invloed op het K-peil of thermische isolatiewaarde van de woning.

Oververhitting beperken

Het verschil tussen glas met een g-waarde van 0,75 en een g-waarde van 0,25 is zeer groot. Het glas met een g-waarde van 0,25 zal slechts 25 % van alle invallende zonnestralen doorlaten. Oververhitting kan worden beperkt door glas met een lagere g-waarde, andere oplossingen zijn het inbrengen van beschaduwing en rekening houden met passieve koeling (extra gaan ventileren wanneer het buiten kouder is dan binnen). Deze schaduw kan afkomstig zijn van bomen, gebouwen, oversteken, luifels of zonwering.

Lichttoetredingsfactor

De zonnetoetredingsfactor wordt vaak verward met de lichttransmissie of lichttoetredingsfactor (LTA). Het is dus niet altijd zo dat wanneer er minder zonnestralen binnen kunnen komen (lage g-waarde) er ook minder licht kan binnenkomen (LTA). Het verschil hierin zit in de filtering van de frequentie van de zonnestralen. Warmtestraling ligt vooral in het onzichtbare infrarode gebied, lichttransmissie ligt in het zichtbare gebied.

 

Enkele cijfers (afhankelijk van merk)

Dubbele beglazing 1,1:  LTA:82 – ZTA:61 (g-factor 0,61)
Dubbele beglazing 1,0:  LTA:77 – ZTA:51 (g-factor 0,51)
Dubbele beglazing Energy 1,0:  LTA:72 – ZTA:38 (g-factor 0,38)
Dubbele beglazing Trippel:  LTA:75 – ZTA:53 (g-factor 0,53)

bron: mijnepb.be

 


THERMISCHE ISOLATIE EN WARMTETRANSMISSIECOËFFICIËNT UG

De Ug-waarde, uitgedrukt in W/m²K, is de warmtetransmissiecoëfficiënt door geleiding, door convective en door straling in het centrale deel van een beglazing. Hoe kleiner deze waarde, hoe performanter de thermische isolatie van de beglazing en hoe lager het energieverbruik.

De huidige standaard is dubbele hoogrendementsbeglazing Ug=1.1 en 1.0 W/m²K en de drievoudige hoogrendementsbeglazing waarvan de Ug-waarde kan oplopen tot 0.5 W/m²K. Concreet, het isolerend vermogen van een dubbele HR-beglazing is dus 5 à 6 keer hoger dan dat van een enkele beglazing (Ug=5.8 W/m²K) en 2 à 3 keer hoger dan dat van een vroegere type dubbele beglazing zonder coating (Ug=2.8 W/m²K). Het isolerend vermogen van een drievoudige HR-beglazing is 9 à 12 keer hoger dan dat van een enkele beglazing en 4 à 6 keer hoger dan dat van een dubbele beglazing zonder coating !

De behaaglijkheid in een kamer hangt niet enkel af van de temperatuur van de kamerlucht maar ook van de eventuele nabijheid van koude wanden. Het gebruik van hoogrendementsbeglazingen schakelt het onbehaaglijke effect van een koude wand uit en vermindert het condensatierisico op de ramen aan de binnenkant van de kamers.

 

« WARM EDGE » Afstandshouders bieden veel voordelen.

De glasbladen van dubbel en drievoudig glas worden met elkaar verbonden met een afstandshouder. Dat is een soort latje dat zorgt voor een constante afstand tussen de glasplaten.

De traditionele afstandshouder is gemaakt uit aluminium en vormt, wat thermische isolatie betreft en het risico op koudebruggen betreft, de zwakke schakel in het geheel.

Dat is echter niet het geval met warme edge afstandshouders. Die bestaan uit een composietmateriaal op basis van onder meer glasvezel en een heel dunne film in roestvrij staal. Deze glasrandprofieltjes isoleren veel efficiënter dan metalen afstandshouders. Dankzij hun warmere glasrand (vandaar ‘warm edge’) en het feit dat ze gemaakt zijn van een weinig geleidend materiaal, verbetert de U-waarde van het raam en vermindert het risico op koudebruggen, condensatie en schimmelvorming ter hoogte van de sponning. Dat zorgt voor een beter wooncomfort, een lagere energiefactuur en een gezonder binnenklimaat.

 

Bovendien zijn de WE spacers meestal zwart wat een extra esthetisch voordeel is 

 


Veiligheidsglas

Veiligheidshoogrendementsbeglazing is hoogrendementsglas in combinatie met gelaagd veiligheidsglas. Dit is samengesteld uit twee of meer glasbladen met daartussen twee of meer transparante folies waaraan het glas blijft kleven bij breuk. Zo beschermt dit glas tegen snijwonden en glasscherven in geval van glasbreuk.

De voordelen:

  • Het veiligheidsglas voorkomt verwondingen en beschadiging door rondvliegende glasscherven.
  • Het is doeltreffend tegen inbrekers en vandalen.
  • Gelaagd glas heeft een UV-factor van 99%. dwz dat er geen UV stralen doorkomen dewelke verkleuring van gordijnen of salon met zich meebrengen.
  • Er bestaat een glastype voor elke gewenste graad van veiligheid.

Veiligheidsglas kan in combinatie met zonwerende, geluidwerende en thermisch isolerend beglazingen.

 


Geluidwerend glas

geluidwerend glas

Klik verder naar geluidwerend glas


 

 

Een andere kijk op  beglazingen en hun functies

Een glasheldere kijk op kwaliteitsvolle BENwoningen

 

Tot slot : gewoon de ramen openzetten (‘s avonds, ‘s nachts, ‘s morgens of tijdens de dag) verlucht de kamer, verfrist ze of verwarmt ze, beter dan gelijk welk mechanisch systeem. Het vintagekarakter van deze methode is bovendien sympathiek…